گفتگوی ندای انقلاب با مارگارت تاچر

مردم خود را برای سقوط آمریکا آماده کرده اند

در هر کشوری، حتی ایران، همیشه دسته‌ای از مردم هستند که شکایت می‌کنند و مشکلاتی دارند. در اداره هر کشوری این نوع مشکلات وجود دارد. آیا مشکلات در آمریکا هم از این دست هستند یا ماجرا چیز دیگری است؟  مارگارت فلاورز: مشکل در آمریکا این است که دولت این کشور آن‌قدر تحت تأثیر نفوذ و ثروت کمپانی‌های بزرگ است که دیگر نمی‌تواند سیاست‌هایی...
- 749 بازدید