دکتر سعید جلیلی از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی رفت؛

برای دیپلماتی که انقلابی بود/ جلیلی؛ «نخ تسبیح» نیروهای انقلابی در سال‌های پیش رو

انتصاب علی شمخانی به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی یعنی خداحافظی شورا با مردی که شش سال سکان هدایت این دبیرخانه را برعهده داشت و ...
- 1,483 بازدید

گفتمان انقلاب اسلامی؛

شناخت پایه های اندیشه غرب می­تواند مشخص کند که موضع گیریهای امام(ره) دقیقا چه نقاطی را نشانه گرفته است

جهانی شدن از طریق کنترل «مفهوم توسعه» و سپس ارائه «مدل توسعه» را آخرین راهبرد این تمدن برای گسترش در جهان و جهانی شدن است و بیانيه «حق توسعه» در سازمان ملل دلیل بر مدعی می‌باشد. سه پدیده در غرب برای تحقق برنامه عینی این تمدن ارائه شده است که بدون آنها غرب قدرت مدیریت خود را از دست می‌دهد:...
- 1,037 بازدید

مهم ترین اولویت؛ حفظ گفتمان انقلاب اسلامی

مهم ترین اولویت ها حفظ همان گفتمان انقلاب اسلامی است. گفتمان هم ۲ وجه دارد. یک وجه فکری دارد یک وجه مهمترش که در انتخابات اخیر در یک حدی روی آن تکیه شد وجه اخلاقی آن است. یعنی واقعیت این است که در عین اینکه بینش‌ها مهم است و روش‌ها مهم است منش‌ها هم خیلی مهم است. سر بزنگاه‌ها معلوم می‌شود که چالش های اصلی کجاست.  بیشتر باید  روی ای...
- 975 بازدید